Με ανάμικτα συναισθήματα για τη συμβολή του ΕΣΠΑ στο επιχειρηματικό μέλλον της χώρας το 2013

Με ανάμικτα συναισθήματα για τη συμβολή του ΕΣΠΑ στο επιχειρηματικό μέλλον της χώρας μας μπαίνουμε στο 2013. Από τη μία πλευρά, η συρρίκνωσή του κατά 3 δις ευρώ και από την άλλη, η αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής στο 95% του Προγράμματος, διαμορφώνουν μία αμφισβητούμενη προοπτική.


Ωστόσο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με την υλοποίηση του προγράμματος «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών».

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων, σε ποσοστό από 40—60% , για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων ύψους 20.0000—300.000€, που περιλαμβάνουν δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Εξάλλου, αναμένονται άμεσα άλλες 2 προκηρύξεις, που θα αφορούν:

1. Στο πρόγραμμα ICT4GROWTH, που θα ενισχύσει την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατά 80%.

2. Στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα ΙΙ, που θα ενισχύσει την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού και της εικόνας επιχειρήσεων στο εξωτερικό, σε ποσοστό έως και 55%.

Spiral

Σχόλια