Πρόσκληση ΟΑΕΔ για την ένταξη των επιχειρήσεων στα ανοιχτά προγράμματα για την επιδοτούμενη εργασία

Πρόσκληση, απευθύνει ο ΟΑΕΔ, στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν -μεταξύ άλλων- 9 ανοιχτά προγράμματα πρόσληψης και απασχόλησης ανέργων που μπορούν να δημιουργήσουν, μέσω επιδοτήσεων, 102.000 θέσεις εργασίας.Τα ανοιχτά προγράμματα είναι:

1. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τ.Α. για απασχόληση 5.000 ανέργων από 55 έως 64 ετών.

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων που είναι κοντά στη σύνταξη.

7. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

8. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για A.με.Α.

9. Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών A.με.Α., Απεξαρτημένων και Αποφυλακισμένων 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για A.με.Α.

Ανεκμετάλλευτες 221.450 θέσεις έχουν μείνει στη διετία - συνυπολογιζομένων των 102.000 για άνεργους που παραμένουν στα αζήτητα. Σε σύνολο 1.350.000 ατόμων (εργαζομένων και ανέργων) που μπορούσαν να είχαν ωφεληθεί, τα προγράμματα καλύπτουν έως τώρα 1.128.550 θέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ...

Spiral

Σχόλια