Το κουτί της Βοστώνης (Boston Matrix)

H μέθοδος αξιολόγησης χαρτοφυλακίου προϊόντων BCG, που είναι γνωστή ως «το κουτί της Βοστώνης», αναπτύχθηκε από την Boston Consulting Group στη δεκαετία του ’70, ωστόσο αποτελεί πολύ συχνά αντικείμενο αναφοράς στην εποχή μας. Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η μέθοδος είναι το μερίδιο αγοράς και ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων του προϊόντος, και με αυτά αντλεί συμπεράσματα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες και τη δυνατότητα δημιουργίας ρευστότητας για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η κερδοφορία από ένα προϊόν εξαρτάται από το μερίδιο της αγοράς, το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το προϊόν, ως προς τον κύκλο ζωής του (εισαγωγή στην αγορά, ανάπτυξη, ωριμότητα, παρακμή).Έτσι, το μοντέλο κατηγοριοποιεί τα προϊόντα σε 4 καταστάσεις:

1. Ερωτηματικά.
Είναι τα προϊόντα σε αγορές με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, χωρίς μεγάλα μερίδια αγοράς και τα οποία δεν αφήνουν κέρδη. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει να αξιολογήσει αν θα συνεχίσει να τα χρηματοδοτεί, καθώς μπορεί τα χρήματά της να επενδύονται άσκοπα.

2. Αστέρια.
Είναι τα ερωτηματικά που αναπτύσσονται με επιτυχία. Συνήθως απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις για μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία τους.

3. Αγελάδες Ρευστότητας.


Είναι τα αστέρια, τα οποία σε μία αγορά που τείνει να κορεστεί διατηρούν μεγάλο μερίδιο. Καθώς δεν απαιτούνται επιπλέον επενδύσεις σε μία αγορά που συρρικνώνεται, η κερδοφορία τους κορυφώνεται.

4. Σκυλιά.
Είναι τα προϊόντα με μικρό μερίδιο αγοράς σε χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. Παρά τις μικρές προοπτικές τους, μπορεί να αποφέρουν κέρδη. Στην περίπτωση που η επιχείρηση διαβλέπει ανάπτυξη στην αγορά μπορεί να τα διατηρήσει και να επιδιώξει να ηγηθεί επ’ αυτής.

Spiral

Σχόλια