Η επιχειρηματική ιδέα.

Πριν από 20 περίπου χρόνια ένας καθηγητής οικονομικών μαθηματικών προσπαθώντας να διασαφηνίσει στους σπουδαστές του την έννοια της αξίας από την έννοια της τιμής, διατύπωνε: «…ένα βράδυ στο σπίτι μου αναζητώ ένα σπίρτο να ανάψω το τσιγάρο μου και διαπιστώνω ότι δεν έχω ούτε ένα!». Με τον τρόπο αυτό καθιστούσε κατανοητή την έννοια της αξίας του σπίρτου, σε αντιπαράθεση με την τιμή του.

Σήμερα, η οικονομική κρίση -σε ρόλο αυστηρού καθηγητή- έρχεται να επαναπροσδιορίσει τις πραγματικές αξίες των προϊόντων και των υπηρεσιών, μειώνοντας απότομα τα εισοδήματα όλων.

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης τιμής – αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ο κόσμος απαιτεί πλέον τις ίδιες ποιότητες σε χαμηλότερες τιμές, ή τις ίδιες τιμές για ποιοτικότερα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ακούγοντας καθημερινά όρους όπως «Πράσινη Ανάπτυξη» ή «Τεχνολογική Καινοτομία», αντιλαμβανόμαστε ότι το μοντέλο της ανεξέλεγκτης κατανάλωσης, αντικαθίσταται πλέον από ένα νέο, που χαρακτηρίζεται από το πνεύμα της οικονομίας: λιγότεροι πόροι για το ίδιο αποτέλεσμα, ή οι ίδιοι πόροι για ένα καλύτερο αποτέλεσμα!

Στο πλαίσιο, αυτό οι μόνες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κινούνται στον άξονα της επιτυχίας στις μέρες μας, είναι αυτές που ανταποκρίνονται στην παραπάνω διατύπωση. Δεν είναι τυχαίο που δια μέσου της κρίσης βλέπουμε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και επαγγελματικούς κλάδους να ευδαιμονούν: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, e-shops, outlets, ποδήλατα, πράσινα προϊόντα κ.ά. Κοινός παρονομαστής σε κάθε επιτυχημένη επιχείρηση είναι η ικανότητά της να παρέχει στους πελάτες της έναν καλύτερο συνδυασμό ποιότητας και τιμής.

Πράγματα που φαίνονται τώρα αυτονόητα, αγνοήθηκαν και λησμονήθηκαν από τους περισσότερους επιχειρηματίες και καταναλωτές για δεκαετίες. Σήμερα, η βίαιη οικονομική συγκυρία μας αναγκάζει όλους να επαναπροσδιορίσουμε τη σημασία της πραγματικής αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες καταναλωτών.

Spiral

Σχόλια