Οδηγίες εξόδου από την οικονομική κρίση.

Η υφιστάμενη κρίση δεν αποτελεί μόνο μία αρνητική συνιστώσα στην επιχειρηματική προοπτική, αλλά και μία ευκαιρία να γίνουν πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν πριν. Ιστορικά, σε αντίστοιχες περιόδους, οι επιχειρήσεις που κορύφωσαν τις προσπάθειές τους σε επίπεδο μάρκετινγκ και επένδυσαν στη διαδραστική επικοινωνία με τους πελάτες τους, βελτίωσαν το περιθώριο κέρδους τους, τις πωλήσεις τους, καθώς και την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν εφάρμοσαν μία ανάλογη πολιτική.

Η σημερινή κρίση παρέχει 7 μοναδικές ευκαιρίες ώστε η επιχείρησή σας να βγει ως ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πελάτη, μετατρέποντας έτσι την ύφεση σε ανάκαμψη:
  1. Επιταχύνετε και δουλέψτε συστηματικά στην αφοσίωση του πελάτη και την κερδοφορία που προκύπτει από αυτόν. Με όλο και λιγότερους πελάτες και με τον καθένα από αυτούς να ξοδεύει όλο και λιγότερα χρήματα, είναι πολύ σημαντικό για σας να διατηρήσετε τους πελάτες σας και να αυξήσετε την κερδοφορία που επιφέρει ο καθένας τους.
  2. Βελτιώστε τις εμπειρίες των πελατών σας από την εξυπηρέτηση και μειώστε τα κόστη. Εστιάζοντας μία επιχείρηση στον πελάτη μειώνει τα κόστη της ως εξής: α) μειώνοντας τους μη ικανοποιημένους πελάτες, μειώνεται και το κόστος επίλυσης των διαφορών, β) καθώς περιορίζονται οι μη ικανοποιημένοι πελάτες, σταματάει η δυσφήμιση που προκαλούν και η προσέλκυση νέων πελατών γίνεται πιο εύκολη, γ) παρέχοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να αυτοεξυπηρετούνται μέσω online εξυπηρέτησης (δυναμικές ιστοσελίδες, forums, συχνές ερωτήσεις κλπ.), μειώνεται επίσης το κόστος.
  3. Ελαχιστοποιήστε τα ελλείμματα που τείνουν να μεγαλώσουν εξαιτίας της κρίσης. Αυτά συνήθως αφορούν τη χρηματοδότηση, τις καλές πρακτικές και την κερδοφορία ανά πελάτη: α) εστιάστε τις χρηματοδοτήσεις σε παράγοντες που οδηγούν στην εταιρική ανάπτυξη, όπως η ικανοποίηση του πελάτη, β) βελτιώνοντας τις πρακτικές σας αναφορικά με τις διαδικασίες εξυπηρέτησης και δημιουργώντας αξία για τον πελάτη, αποφεύγετε τη «διαρροή» πελατών, γ) τη στιγμή που οι ανταγωνιστές σας μειώνουν την ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη, είναι ευκαιρία για σας να την αυξήσετε και να διεκδικήσετε μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.
  4. Δημιουργείστε θετική ψυχολογία στους πελάτες σας. Καθώς η οικονομική κρίση δημιουργεί αρνητική ψυχολογία σε όλους τους ανθρώπους, έχετε την ευκαιρία υποστηρίξετε θετικά τους πελάτες σας και να αυξήσετε εμμέσως την αφοσίωσή τους.
  5. Βελτιώστε την εμπιστοσύνη των πελατών σας πολυδιάστατα. Η εικόνα της επιχείρησή σας αποτιμάται στο κατάστημά σας, στην ιστοσελίδα σας, στο τηλέφωνο, στα e-mail σας, στις συζητήσεις σας. Θα πρέπει να εμπνέετε εμπιστοσύνη με συνέπεια και συνέχεια.
  6. Χρησιμοποιήστε μία κεντρική βάση γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι καθώς σε μία οικονομική κρίση οι πόροι της επιχείρησης ελαχιστοποιούνται, η εκμετάλλευσή τους θα πρέπει να είναι 100% πλήρης. Στην περίπτωση αυτή η γνώση, ως πόρος της επιχείρησης, θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο.
  7. Γνωρίστε τους πελάτες σας. Γνωρίζοντας τους πελάτες σας καλύτερα από τους ανταγωνιστές σας, κερδίζετε το πλεονέκτημα να ανταποκριθείτε γρηγορότερα και καλύτερα στις προσδοκίες τους. Επιπλέον, γνωρίζοντάς τους καλύτερα θα βελτιώσετε την αποτελεσματικότητά σας σε επίπεδο σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, σε μία περίοδο που σχετικές αστοχίες θα επιβαρύνουν την επιχείρησή σας με επιπλέον κόστος.

Σχόλια