Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή…

Η διαδικασία της αλλαγής όπως έχει εκφραστεί από τον John P. Kotter επίκαιρη όσο ποτέ!


Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνέχεια ως συνέπεια των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και της διάδοσης της γνώσης, η διαδικασία της αλλαγής σε μία επιχείρηση καθίσταται αναγκαία και συνεχής, ως απαραίτητη πρακτική προσαρμογής στις νέες συνθήκες που ολοένα προκύπτουν.

Στο κέντρο αυτών των αλλαγών, ο άνθρωπος αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για την επιτυχία. Η διαδικασία των αλλαγών περιλαμβάνει 8 φάσεις:

1. Η αίσθηση της αναγκαιότητας είναι η συνθήκη που πρέπει να γίνει αποδεκτή από τους ανθρώπους της επιχείρησης για την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνεργασίας.

2. Καθώς ένας άνθρωπος μόνος του σπάνια μπορεί να εμπνεύσει ένα σύνολο, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ισχυρού συνεργατικού συνασπισμού που να κατευθύνει την αλλαγή.

3. Χωρίς την ανάπτυξη συγκεκριμένου οράματος και στρατηγικής είναι αδύνατη εφαρμογή της όποιας αλλαγής, καθώς η ισχύς από μόνη της σπάνια επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

4. Η μετάδοση του οράματος σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, μπορεί να κάνει εφικτή την κατανόηση των στόχων και της σκοπιμότητας οποιασδήποτε αλλαγής.

5. Σε συνέχεια των 4 πρώτων φάσεων είναι απαραίτητη η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο της απομάκρυνσης των πιθανών εμποδίων.

6. Καθώς οι σημαντικές αλλαγές απαιτούν συνήθως πολύ χρόνο είναι απαραίτητη η επίτευξη βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων, ώστε να πείθεται η διοίκηση και οι εργαζόμενοι ότι οι κόποι τους δεν πάνε χαμένοι.

7. Για τη παγίωση των ωφελειών από την αλλαγή απαιτείται η διατήρηση της αίσθησης της αναγκαιότητας και η αποφυγή του αισθήματος της αυταρέσκειας.

8. Οι αλλαγή ολοκληρώνεται μόνο όταν το περιεχόμενό της γίνεται μέρος της φιλοσοφίας και της κουλτούρας του οργανισμού.

Δημήτρης Λιώρης

Σχόλια