Επιχειρηματική ιδέα

Η επιχειρηματική ιδέα αποτελεί τη βάση του όποιου επιχειρηματικού σχεδιασμού και αποτελεί αποτέλεσμα της σύνθεσης των γνώσεων και των εμπειριών του δημιουργού της. Κάθε επίδοξος επιχειρηματίας θα πρέπει να στοχεύσει έτσι ώστε, η ιδέα του να είναι πρωτότυπη, σαφής, υλοποιήσιμη και να ανταποκρίνεται στις γνώσεις, τις εμπειρίες του, καθώς και στις φυσικές του ικανότητες.


Πηγές επιχειρηματικών ιδεών αποτελούν:
  • Οι προσωπικές ικανότητες (αντίληψη, φαντασία, σύνθεση)
  • Οι προσωπικές εμπειρίες από τη ζωή, την εργασία, την επαγγελματική ζωή, τη μάθηση
  • Απρόσμενα και τυχαία γεγονότα
  • Οι αποτυχίες άλλων επιχειρηματιών και η αίσθηση ότι «εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα»
  • Οι δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες αλλαγές
  • Η νέα γνώση που δημιουργείται και οι ευκαιρίες που ακολουθούν μια τέτοια εξέλιξη
  • Οι συνεταιρισμοί και συνεργασίες ατόμων που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο και αισθάνονται ότι μαζί θα πετύχουν ως επιχειρηματίες
  • Το διαδίκτυο επίσης μπορεί να αποτελέσει ένα καλό τροφοδότη δευτερογενών ιδεών από το εξωτερικό.
Σε κάθε περίπτωση, η επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν καινοτόμα, είτε αναφορικά με το προϊόν ή υπηρεσία που θα παρέχεται, είτε αναφορικά με τις διαδικασίες με τις οποίες θα υλοποιείται. Η σημασία της καινοτομίας έγκειται στη βελτίωση των προοπτικών βιωσιμότητας της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και την αύξηση των πιθανοτήτων χρηματοδότησης από τα προγράμματα της Πολιτείας.

Όταν μία ιδέα αποτελεί ένα νέο επινόημα και μπορεί να εφαρμοστεί στην παραγωγή (και άρα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά), τότε ο εφευρέτης μπορεί να προχωρήσει στην κατοχύρωσή της. Αρμόδιος φορέας για την προστασία της λεγόμενης «βιομηχανικής ιδιοκτησίας» είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Spiral

Σχόλια