Νέο βελτιωμένο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”

Βελτιώθηκε σημαντικά στην τελευταία του έκδοση το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» του ΥΠΕΚΑ, αυξάνοντας την επιδότηση των δαπανών έως και 70%! Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών με την παροχή χαμηλότοκων δανείων και επιδότησης του κόστους. Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων, που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.

2. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.Οι κατηγορίες των ωφελουμένων διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημά τους και περιλαμβάνουν επιδότηση επί του κόστους των εργασιών, καθώς και άτοκο δάνειο για το υπόλοιπο του επιλέξιμου ποσού, που μπορεί να ανέρχεται συνολικά έως τις 15.000€ ανά κατοικία:

Ατομικό Εισόδημα           Οικογ. Εισόδημα         Κίνητρο  
 Έως 12.000€                    Έως 20.000€               70% επιδότηση
 12.000 –40.000€               20.000 –60.000€         35% επιδότηση
 40.000 –60.000€               60.000€ -80.000€        15% επιδότηση

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου.

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς, Άλφα και Eurobank.

Spiral

Σχόλια