8 βήματα για επιτυχημένη επιχειρηματικότητα: μας αφορά όλους!

Καθώς η οικονομική κρίση πλήττει σε βάθος την ελληνική οικονομία, η αύξηση του άνεργου πληθυσμού αποτελεί πλέον μία λυπηρή πραγματικότητα και μία πιθανή προοπτική για όλους τους εργαζόμενους. Εφόσον, στις συνθήκες αυτές, η εξεύρεση εργασίας αποτελεί μία ιδιαίτερα περιορισμένη δυνατότητα, η δημιουργία της δικής σας επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει ένα όχημα οικονομικής και προσωπικής προόδου.Στο πλαίσιο αυτό, η ακολουθία 8 βασικών βημάτων για την υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας, αποτελεί μία πολύ βασική παράμετρο για την επιτυχία τους εγχειρήματός μας.

1. Γνωρίστε τον εαυτό σας: αναρωτηθείτε αν σας αρέσει αυτό που πάτε να κάνετε, ποιες είναι οι δυνατότητές σας και ποιες οι αδυναμίες σας, αν η εμπειρία σας είναι επαρκής και αν από αυτή προκύπτουν ευκαιρίες.

2. Ψάξτε για ευκαιρίες: αναζητείστε ανάγκες, προβλήματα και προκλήσεις, που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από την αγορά.

3. Δημιουργείστε και αξιολογείστε την επιχειρηματική σας ιδέα: χρησιμοποιήστε τις δημιουργικές σας ικανότητες και την εμπειρία σας, για να βρείτε νέους και καινοτόμους τρόπους για να ικανοποιήσετε μία ανάγκη, να λύσετε κάποιο πρόβλημα και αξιολογήστε τους.

4. Σχεδιάστε: αναζητείστε τρόπους χρηματοδότησης, διαμορφώστε το επιχειρηματικό και στρατηγικό σας πλάνο.

5. Αναπτύξτε το επιχειρηματικό σας κεφάλαιο: χρησιμοποιήστε το επιχειρηματικό σας πλάνο για να προσελκύσετε επενδυτές, χρηματοδότες ή συνεργάτες.

6. Ξεκινήστε οργανωμένα: αναπτύξτε μία βάση υποψήφιων πελατών και εφαρμόστε το σχέδιο μάρκετινγκ, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σας πλάνο.

7. Αναπτύξτε τις εργασίες σας: δημιουργείστε και ακολουθήσετε στρατηγικά σχέδια, προσαρμοσμένα στις νέες περιστάσεις που διαμορφώνονται.

8. Αμειφτείτε: πουλήστε τις εργασίες σας (προϊόντα ή υπηρεσίες) και εισπράξετε την αμοιβή. Αυτό για κάποιους σημαίνει ότι μπορούν να πουλήσουν την ίδια την επιχείρηση και προχωρήσουν σε νέες προκλήσεις.

Spiral

Σχόλια