Μειώσεις έως και 50% στις συμβάσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ανατρέπονται τα δεδομένα στον κλάδο των ΑΠΕ μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Οι αλλαγές ουσιαστικά παγώνουν την έκδοση νέων αδειών και περιορίζουν σημαντικά τις τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί.

Με τις αλλαγές αυτές οι παραγωγοί ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά θα εισπράττουν πλέον τιμές μειωμένες από 18%-35%, εφ΄ όσον δεν πρόλαβαν να υπογράψουν συμβάσεις με το διαχειριστή ή δεν λειτούργησαν οι μονάδες μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπει η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Μειώσεις μέχρι και 50%, προβλέπονται επίσης στις τιμές για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.


Ιδιαίτερες επιπτώσεις από τις εν λόγω αλλαγές, αναμένονται στο πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kWp σε κτηριακές εγκαταστάσεις". Λόγω του υψηλού τιμήματος που εξασφάλιζε η παραγόμενη κιλοβατώρα (0,52 λεπτά το 2012), υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και παρουσιάστηκε ιδιαίτερα σημαντική ανάπτυξη στον κλάδο.Χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις είχαν προσανατολιστεί στα μικρά φωτοβολταϊκά με αντικειμενικό σκοπό την υψηλή απόδοση της επένδυσης (άνω των 7.600 ευρώ το έτος για τα 10 κιλοβάτ).

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, τα μικρά φωτοβολταϊκά σε στέγες, αντιπροσώπευαν περίπου 195 μεγαβάτ σε όλη τη χώρα, ενώ οι αιτήσεις για νέες συνδέσεις είναι πολλαπλάσιες. Μεγάλη σημασία για την αποδοτικότητα της επένδυσης είχε και η σημαντική μείωση των τιμών πρόσκτησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα (κάτω των 20.000 ευρώ τα 10 κιλοβάτ), με αποτέλεσμα η οικονομική τους απόδοση να ξεπερνά το 30%.

 Τα μέτρα αναστολής έκδοσης νέων αδειών, αφορούν τις εξής περιπτώσεις: 
  • Υποβολή νέων αιτημάτων στη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 
  • Εξέταση εκκρεμών αιτημάτων από τη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 
  • Υποβολή νέων αιτημάτων στον διαχειριστή για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. 
  • Εξέταση από τον διαχειριστή των εκκρεμών αιτημάτων για προσφορά σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. 
Spiral

Σχόλια