3 συνιστώσες για την έξοδο από την κρίση

Πολύς λόγος γίνεται για την ανάπτυξη, ως το μόνο μέσο για την έξοδο από την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Όμως είναι πράγματι τόσο απλά τα πράγματα;Για να βγει η χώρα μας από το οικονομικό τέλμα που έχει πέσει, πρέπει να καταφέρουμε, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μία σειρά ευτυχών συμπτώσεων:

1. Σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης ανακτήσαμε τα 3/4 της ανταγωνιστικότητάς μας, που απολέσαμε κατά την τελευταία 10ετία. Και φυσικά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη!

2. Γεναία υποτίμηση του ευρώ. Η υψηλή συναλλαγματική ισοτιμία δεν ευνοεί την εξαγωγική ικανότητα της Ε.Ε. στο σύνολό της και ιδιαίτερα χωρών με σημαντικές ανταγωνιστικές αδυναμίες.

3. Κάθετη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι μάλλον εχθρικό τόσο για τους αλλοδαπούς, όσο και για τους ημεδαπούς επιχειρηματίες. Η κατάργηση της γραφειοκρατίας και της υπερβολικής φορολόγησης ακυρώνει επί της ουσίας τις όποιες επενδυτικές προσπάθειες.

Spiral

Σχόλια