Επιχειρηματικές ιδέες: Η ζωή δεν είναι ευθεία γραμμή!

Μέχρι σήμερα οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες εταιρείες στην κατασκευή ξύλινων δαπέδων, ήταν προσανατολισμένες στη χρήση μαλακών φυσικών υλικών όπως ο φελλός. Πρόσφατα όμως, η εταιρεία Bolefloor από την Ολλανδία εισήγαγε μία νέα πρακτική στην κατασκευή ξύλινων δαπέδων, που συνδυάζει τη χρήση σκληρού ξύλου με την περιβαλλοντική ευαισθησία: οι σανίδες που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του δαπέδου κόβονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθούνται οι φυσικές καμπύλες των κορμών των δέντρων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η ποσότητα του ξύλου που απορρίπτεται ως φύρα.

Η καινοτομία της εταιρείας έγκειται στην υιοθέτηση ενός προγράμματος τύπου CAD/ CAM, που σε συνδυασμό με κάποιους αλγορίθμους, βρίσκει τις σανίδες, οι καμπύλες των οποίων ταιριάζουν μεταξύ τους. Έτσι, επιτρέπει τη δημιουργία μεγαλύτερων δαπέδων με τη χρήση της ίδιας ποσότητας ξύλου. Το τελικό κόστος για τον καταναλωτή δεν είναι υψηλότερο από το κανονικό, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η εταιρεία είναι ανοικτή σε νέες συνεργασίες και αντιπροσωπείες ανά τον κόσμο, καθώς πιστεύει ότι ο συνδυασμός της περιβαλλοντικής της ευαισθησίας με το αισθητικό αποτέλεσμα, θα οδηγήσει σε μία νέα τάση στις επιδαπέδιες εφαρμογές.

Η ιδέα αυτή διακρίθηκε την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 2011, ως μία από τις καλύτερες 10 επιχειρηματικές ιδέες παγκοσμίως.​

Spiral

Σχόλια