Αναρτήσεις

Ανοικτά προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων.

Βελτιωμένο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για 3.000 ανέργους.

Στις 7/12 η εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020.

Έως τις 18/1 οι αιτήσεις στο διαγωνισμό δημιουργικότητας "Nine Dots".

Elevate Greece: μία νέα κρατική πρωτοβουλία για την... επιχειρηματική ανάπτυξη!

Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αειφορία".

Έως 6,5 δις € νέες επενδύσεις και 69.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα από το 5G!

Στις 18/11 μέσω διαδικτύου το 5ο Διεθνές Συνέδριο InnovationID.

Οι 8 δημοφιλέστερες συμβουλές σε επιχειρήσεις στην εποχή του κορωνοϊού.

Ανίχνευση ακριβείας της Covid-19 σε 1 λεπτό!

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.

Άλμα ψηφιακής ανταγωνιστικότητας το 2020 η Ελλάδα.

Τώρα οι πίτσες γίνονται από... ρομπότ!

Το 50% των εργασιών θα γίνεται από μηχανές έως το 2025.

Έως τις 20/11 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων του ΣΒΕ με επίδομα 1.900€.

Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τόκος".

Από τις 21/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου".

Μεγάλη αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων το Σεπτέμβριο.

Το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη διατηρεί η Ελλάδα.

Από τις 4/11 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη".

Από τις 12/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική".

Ένας σκελετός ποδηλάτου που... φουσκώνει!

Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Γαλάζια Οικονομία".

Έως τις 15/1 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού".

Έως τις 15/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων".

Έως τις 15/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου".

Από τις 8/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου".